วาโก้ สานต่อกิจกรรม "บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 6"

2017-08-08 00:00:00
วาโก้ สานต่อกิจกรรม "บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 6"
วาโก้ สานต่อกิจกรรม "บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 6" 
 
ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สานต่อโครงการ "วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 6" จัดกิจกรรม "เวิร์คช็อปบราสร้างอาชีพ" แก่กลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉินที่ประสบปัญหาครอบครัว วิกฤติชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจ ภายใต้การดูแลของสมาคมฯ ให้มีอาชีพ มีรายได้ และมีกำลังใจกลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง  
           
โดยวาโก้ ผนึกกำลังสองพันธมิตร บุนกะแฟชั่น สถาบันด้านแฟชั่นจากประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก และบริษัทวีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ผู้จัดจำหน่ายจักรเย็บจาโนเม่ จัดเวิร์คช็อปงานประดิษฐ์สิ่งของสวยงามจากบรา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพูนทักษะการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีศักยภาพ สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
 
นอกจากนี้วาโก้ยังบริจาคชุดชั้นในรวมมูลค่า 1,500,000 บาท เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาคมฯ ต่อไป